• 14/06/2021

  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu WR/ST/09/21

  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu WR/ST/09/21 2021/BZP 00081312/01 Zaprojektowanie i wybudowanie stacji transformatorowej o mocy 400kW, dostawa dwóch transformatorów. Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2021-06-14 Ogłoszenie o wyniku postępowaniaUsługi˜Zaprojektowanie i wybudowanie stacji transformatorowej o mocy 400kW, dostawa dwóch transformatorów. SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego:

  Czytaj dalej
  • 30/01/2020

  Dostawa środków czystości i worków na odpady

  Znak sprawy: 4-8/CZ/3/20 Proszę o zgłoszenie się Firm, które są zainteresowane złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę środków czystości i worków na odpady. Zgłoszenia proszę kierować na adres: dzp@sswch.pl Zaproszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 07.02.2020r. do godz. 10.00

  Czytaj dalej
  • 30/12/2019

  Regulamin DZP (ARCHIWUM!)

  Ogłoszenie z dnia 22 lipca 2020 Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie w sprawie: udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej  w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) w

  Czytaj dalej
  • 16/12/2019

  Wykonywanie testów specjalistycznych monitorów diagnostycznych – 2 szt. Znak spr. 4-8/538/12/19

  Szpital Specjalistyczny w Chorzowie                                      ul. Zjednoczenia 10 41-500 Chorzów dzp@sswch.pl tel./fax 32- 34-63-652 www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl Znak sprawy: 4-8/ 538/12/19                                                   Chorzów, 16.12.2019r. Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 30 000 € zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843,

  Czytaj dalej
  • 16/12/2019

  RTG testy podstawowe nr spr. 4-8/537/12/19

  Szpital Specjalistyczny w Chorzowie                                      ul. Zjednoczenia 10 41-500 Chorzów dzp@sswch.pl tel./fax 32- 34-63-652 www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl Znak sprawy: 4-8/ 537/12/19                                                   Chorzów, 16.12.2019r. Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 30 000 € zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843,

  Czytaj dalej
  • 11/12/2019

  Usługa transportu sanitarnego

  Znak sprawy: 4-8/TS/20/19 Proszę o zgłoszenie się Firm, które są zainteresowane złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Usługa transportu sanitarnego Zgłoszenia proszę kierować na adres: dzp@sswch.pl lub tel/fax 32 34 63 652 Zaproszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną lub faxem na podane przez Państwa adresy poczty elektronicznej i numery fax-ów. Oferty należy składać

  Czytaj dalej
  • 27/11/2019

  Usługa transportu sanitarnego

  Znak sprawy: 4-8/TS/19/19 Proszę o zgłoszenie się Firm, które są zainteresowane złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Usługa transportu sanitarnego. Zgłoszenia proszę kierować na adres: dzp@sswch.pl lub tel/fax 32 34 63 652 Zaproszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną lub faxem na podane przez Państwa adresy poczty elektronicznej i numery fax-ów. Oferty należy składać

  Czytaj dalej
  • 26/11/2019

  Dostawa Switchy 6 sztuk o określonych parametrach

  Znak sprawy: 4-8/SW/17/19 Proszę o zgłoszenie się Firm, które są zainteresowane złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę CISCO SG550X-48MP-K9-EU Switch: L3 managed, 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 GE combo + 2 x 10GE SFP+, rack-mountable, Max PoE. 6 sztuk. Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nienaprawiane, w nienaruszonym oryginalnym fabrycznym

  Czytaj dalej
  • 26/11/2019

  Dostawa naczyń jednorazowego użytku

  Znak sprawy: 4-8/N/18/19 Proszę o zgłoszenie się Firm, które są zainteresowane złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa naczyń jednorazowego użytku. Zgłoszenia proszę kierować na adres: dzp@sswch.pl lub tel/fax 32 34 63 652 Zaproszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną lub faxem na podane przez Państwa adresy poczty elektronicznej i numery fax-ów. Oferty należy

  Czytaj dalej
  • 13/11/2019

  Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

  Znak sprawy: 4-8/PD/16/19 Proszę o zgłoszenie się Firm, które są zainteresowane złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa preparatów dezynfekcyjnych. Zgłoszenia proszę kierować na adres: dzp@sswch.pl lub tel/fax 32 34 63 652 Zaproszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną lub faxem na podane przez Państwa adresy poczty elektronicznej i numery fax-ów. Oferty należy składać

  Czytaj dalej
Skip to content