• Dokumenty związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjenta

  Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

  Udostępnienie dokumentacji medycznej

  Informacja dla pacjentów o niszczeniu dokumentacji medycznej 2024

 • INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO SZPITALA

  Szpital Specjalistyczny w Chorzowie realizuje możliwość wniesienia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przelewem, na wskazany poniżej numer rachunku bankowego:

  • nazwa i adres odbiorcy: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10
  • nr konta: ING Bank Śląski o/Chorzów 25 1050 1243 1000 0010 0009 7251
  • w tytule prosimy o wpisanie:
   imienia i nazwiska osoby, której dokumentacja dotyczy oraz zakres czynności (np. udostępnienie kopii dokumentacji / odpis / wyciąg / kserokopia / przesyłka pocztowa).
Skip to content