• RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

  Dominik Miedziak
  Przyjmuje w poniedziałki w godz. od 730 do 1140 w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie
  ul. Zjednoczenia 10; 41-500 Chorzów
  (Pokój w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, piętro II, obok sekretariatu)

  Kontakt z Rzecznikiem:
  Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
  Adres do korespondencji:
  ul. Zjednoczenia 10; 41-500 Chorzów

  Tel: 698 493 986
  e-mail: d.miedziak@rpp.gov.pl

  Z pomocy Rzecznika mogą korzystać Pacjenci tut. Szpitala oraz osoby działające w interesie Pacjenta (rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).

 • RZECZNIK PRAW PACJENTA - BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

  ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa
  kancelaria@rpp.gov.pl
  Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
  Czynna w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku
  www.rpp.gov.pl

Skip to content