Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZPITALA

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie realizuje świadczenia zdrowotne w następujących obszarach:

– leczenie chorób zakaźnych (w tym – AIDS oraz schorzeń wątroby),
– leczenie chorób płuc (w tym – nowotworów płuc oraz gruźlicy),
– leczenie zaburzeń psychicznych,
– leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych i współuzależnień.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w warunkach 4 oddziałów szpitalnych oraz 6 przyszpitalnych poradni specjalistycznych, którymi są:

Oddział Obserwacyjno–Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny,
Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii,
Oddział Psychiatryczny,
Oddział Psychiatryczny Dzienny,
Poradnia Hepatologiczna,
Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS,
Poradnia Pulmonologii i Ftyzjatrii,
Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień,
Poradnia Medycyny Pracy.

Na kompleks szpitalny Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie składa się 5 budynków oraz portiernia, oznaczonych według dołączonego planu:

W (Portiernia),

Budynek nr 1 (Budynek Główny):
1A (poziom -1):
–  Izba Przyjęć Oddziału Pulmonologii i Ftyzjatrii z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii,
– Pracownia Bakteriologii,
– Pracownia TK,
– Pracownia RTG,
– Punkty Zgłoszeniowo–Koordynacyjne Centrum Zdrowia Psychicznego,
Poziom 0: laboratorium, odcinek przeznaczony na realizację świadczeń z zakresu chemioterapii dla pacjentów oddziału Pulmonologii i Nowotworów Płuc,
Poziom 1: Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii,
Poziom 2:
– Pracownia Bronchoskopii,
– Oddział Psychiatryczny Dzienny,
– Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Budynek nr 2:
w przyziemiu – Poradnia Pulmonologii i Ftyzjatrii,
poziom 0 – Poradnia Hepatologiczna,
poziom 1 – Poradnia Medycyny Pracy.

Budynek nr 3:
Skrzydło 3A: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności (Kliniczny)
Skrzydło 3B: poziom 2 – Izba Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego
Skrzydło 3B: poziom 3 – Oddział Psychiatryczny.
Skrzydło 3C: poziom 0 – Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności (Kliniczny)

Budynek nr 4:
Skrzydło 4A: Poradnia Diagnostyki i Terapii AIDS,
Skrzydło 4B: Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień.

Budynek nr 5:
– Dyrekcja Szpitala,
– Administracja,
– Apteka Szpitalna,
– Sekcja ds. Rozliczeń Świadczeń Medycznych i Statystyki.

Dyrekcja

 • Dyrektor Naczelny

  Tomasz Pawlak

 • Dyrektor ds. Lecznictwa

  dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur

 • Sekretariat

 • Przełożona Pielęgniarek

  mgr Dorota Piędel

  Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Administracja

 • Księgowość

  Barbara Rusnarczyk

  Główna Księgowa

  Anna Malczewska-Jachna

  Z-ca Głównej Księgowej

 • Dział Organizacyjno-Administracyjny

  Marlena Stępniak

  Kierownik Działu

  Jolanta Kasprzak

  Starszy referent

 • Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

  Marta Sutter

  Kierownik Działu

 • Sekcja ds. Infrastruktury i Rozwoju

  Jolanta Kasprzak

  p.o. Kierownik Sekcji

  Paweł Szewczyk

  Starszy Referent

 • Sekcja ds. Pracowniczych / Kadry

 • Sekcja Informatyki

  Jerzy Dworzyński

  p.o. Kierownika Sekcji

 • Inspektor ds. BHP

  Łukasz Chanak

 • Sekcja ds. Rozliczeń Medycznych i Statystyki

 • Pracownicy socjalni

  Marta Cogiel-Zdziebko

  Agnieszka Stępień

 • Inspektor Ochrony Danych osobowych / Audytor

  Jerzy Dworzyński

 • Specjalista ds. Epidemiologii

  Dorota Wrońska

  Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Skip to content