Zarządzający Oddziałem

dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur

Specjalista chorób zakaźnych
Specjalista chorób wewnętrznych

Sekretariat

Pielęgniarka Oddziałowa

Sylwia Skrzypiec

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

O oddziale

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego realizuje kompleksową opiekę w zakresie chorób zakaźnych i chorób wątroby o różnej etiologii i stopniu zaawansowania.

Oddział prowadzi także działalność dydaktyczną, szkoląc lekarzy – stażystów, lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego jak również kształcąc studentów kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W Oddziale, na podstawie umowy zawartej z NFZ, realizowane są programy lekowe pod nazwą:

  • „Leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B”,
  • „Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”,
  • Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C”.
Skip to content