Godziny pracy Pracowni RTG

Od poniedziałku do piątku w dni robocze (tylko dla oddziałów szpitala) 7:00-14:35

Pracownia działa na zlecenie oddziałów szpitalnych i poradni przyszpitalnych.

Pracownia RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Pracownia RTG

 • Pracownia RTG świadczy usługi z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie oraz na rzecz pacjentów korzystających ze świadczeń udzielanych w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych. Poza godzinami otwarcia pracowni, dostęp do badań RTG jest zapewniony przez wyłonionego podwykonawcę. W badaniach tych wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące. W Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie dostępne są 2 aparaty do wykonania badań RTG – stacjonarny oraz mobilny, przeznaczony do realizacji zdjęć przy łóżku chorego. Pracownia RTG realizuje świadczenia na podstawie zezwolenia na jej uruchomienie, wydanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach – Oddział Higieny Radiacyjnej. Personel Pracowni RTG dba o wysoką jakość udzielanych świadczeń, dlatego stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach m.in. z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Przed badaniem RTG pacjent powinien:

 • posiadać dokument tożsamości,
 • posiadać skierowanie na badanie (oryginał)
 • usunąć wszelkie metalowe przedmioty, które mogą mieć wpływ na wyniki badań,

Przed badaniem kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, miednicy oraz jamy brzusznej zaleca się dodatkowo:

 • dietę lekkostrawną (na 48 godzin przed badaniem),
 • przyjście na badanie na czczo (bez picia, jedzenia, papierosów),
 • przyjąć dwie kapsułki Espumisanu (lub jego odpowiednika),
 • zadbać o poranne wypróżnienie,
 • można przyjąć leki stale przyjmowane.

Pracownia RTG jest zaprojektowana tak by zapewnić:

 • możliwie największą ochronę zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego,
 • możliwie najmniejszą dawkę promieniowania.
Skip to content