Kierownik Poradni

mgr Iwona Hildebrandt

Kierownik programu leczenia substytucyjnego

dr n. med. Marek Beniowski

Pielęgniarka koordynująca

Ewa Wojtyczka

Specjaliści terapii uzależnień

mgr Beata Goluch

mgr Jakub Orliński

mgr Urszula Sokalska

mgr Adrianna Wieczorek

Poradnia Terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych i współuzależnień

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień zapewnia pomoc pacjentom zmagającym się z problemem narkotykowym (uzależnienie aktywne), pacjentom po zakończonym leczeniu w ośrodku stacjonarnym (w celu podtrzymania korzystnych efektów terapii) oraz kryzysem psychicznym spowodowanym uzależnieniem / współuzależnieniem.

Do skorzystania ze świadczeń nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Oferta świadczeń realizowanych w Poradni obejmuje w szczególności:
– diagnozę problemu narkotykowego,
– poradnictwo oraz usługi o charakterze informacyjnym i konsultacyjnym,
– świadczenia z zakresu konsultacji psychologicznej / psychiatrycznej,
– kwalifikację do programu leczenia substytucyjnego i oddziaływania terapeutyczne z nim związane.

Godziny pracy Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień

poniedziałek - piątek: 8:00 - 17:00
sobota - niedziela: 10:00 - 16:00

Skip to content