Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Poradnia Zdrowia Psychicznego to miejsce, gdzie pomoc mogą uzyskać wszystkie osoby doświadczające kryzysu psychicznego.

Do realizacji świadczenia z udziałem psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie lekarskie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie wydane w ramach wizyty refundowanej przez NFZ). Do realizacji porad lekarskich nie jest wymagane skierowanie.

Pacjenci, którzy zostali objęci opieką Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego nie wymagają dodatkowego skierowania (należy przedstawić dokument wstępnego planu postępowania oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość).

W Poradni Zdrowia Psychicznego można skorzystać z usług:

  • lekarza psychiatry (w Poradni Zdrowia Psychicznego „Usługi Medyczne Zdrowie”, ul. Wolności 3/1, 41-500 Chorzów),
  • psychologa,
  • psychoterapeuty
  • dietetyka
  • doradcy zawodowego.

Oferta Poradni Zdrowia Psychicznego

  • porady lekarskie,
  • porady psychologiczne, diagnostyka psychologiczna,
  • sesje psychoterapeutyczne (indywidualne i grupowe),
  • doradztwo zawodowe,
  • porada dietetyczna.

Poradnia Zdrowia Psychicznego jest usytuowana w kompleksie szpitalnym przy ul. Zjednoczenia 10, w budynku nr 1, na poziomie 2.
Czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 18:00.

Poradnia Zdrowia Psychicznego nie świadczy usług komercyjnych.

Kadra Poradni Zdrowia Psychicznego

mgr Aleksandra Bębenek

psycholog

mgr Kateryna Bondarenko

psycholog

mgr Alicja Giecewicz

psycholog

mgr Martyna Grzela

psycholog

mgr Sara Plotecka

psycholog

mgr Ada Obrączka

psychoterapeuta

mgr Maria Zięciak

psychoterapeuta

mgr Magdalena Szyszko

superwizor aplikant PTP

Skip to content