Kierownik Pracowni Bakteriologii

mgr Anna Małek

Specjalista mikrobiologii medycznej

Godziny pracy Pracowni Bakteriologii

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Pracownia Bakteriologii

Pracownia Bakteriologii

 • Pracownia Bakteriologii w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie wykonuje podstawowe i specjalistyczne badania z zakresu bakteriologii ogólnej, mykologii oraz diagnostyki gruźlicy i mykobakterioz.
 • Kadrę pracowni stanowi wysoko wykwalifikowany personel, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
 • W celu zapewnienia należytej wiarygodności wyników badań oraz przestrzegania wdrożonych procedur, w pracowni regularnie przeprowadzana jest kontrola wewnątrz – i zewnątrzlaboratoryjna.
 • Dowodem spełniania określonych standardów pracy są certyfikaty wiarygodności badań w mikrobiologii POLMICRO oraz certyfikat poświadczający pozytywna ocenę w zakresie mikroskopowej oceny rozmazów w kierunku prątków kwasoopornych oraz oznaczenia wrażliwości prątków gruźlicy na pożywkach jajowych.

Poniżej przedstawiamy rodzaj wykonywanych badań wraz z czasem oczekiwania na wynik uzależnionym od wzrostu drobnoustrojów obecnych w przekazanym materiale klinicznym.

 • BAKTERIOLOGIA OGÓLNA

  Rodzaj badaniaCzas oczekiwania na wynik
  Posiew krwi / płynów z jam ciała w kierunku bakterii tlenowych metodą automatyczną Bactec7 dni
  Posiew krwi / płynów z jam ciała w kierunku bakterii beztlenowych metodą automatyczną Bactec7 dni
  Badanie bakteriologiczne kału w kierunku Salmonella, Shigella i Yersinia2 - 4 dni
  Wykrywanie toksyny A i B Clostridium difficile w kale30 - 60 minut
  Posiew moczu2 dni
  Wymaz z gardła2 dni
  Wymaz z nosa2 dni
  Wymaz z ucha2 dni
  Wymaz ze zmian skórnych2 dni
  Wymaz z rany, ropy, czyraka2 dni
  Wymaz z drenu chirurgicznego2 dni
  Posiew w kierunku bakterii beztlenowych2 - 4 dni
  Posiew płynów z jam ciała w kierunku bakterii tlenowych na pożywkach stałych2 dni
  Wymaz z napletka2 dni
  Wymaz z pochwy2 dni
  Badanie w kierunku rzeżączki (kanał szyjki macicy / cewka moczowa / odbyt)2 dni
  Wykrywanie obecności Streptococcus agalactiae GBS (pochwa / odbyt / inne)2 dni
  Posiew nasienia2 dni
  Posiew plwociny + ocena makroskopowa + preparat2 dni
  Posiew popłuczyn oskrzelowych2 dni
  Posiew z worka spojówkowego2 dni
  Posiew z kąta żylnego2 dni
  Posiew płynu mózgowo – rdzeniowego na podłoża stałe7 dni
  Posiew płynu mózgowo – rdzeniowego na podłoże płynne Meningomedium7 dni
  Identyfikacja czynnika etiologicznego do gatunku1 dzień
  Oznaczenie lekowrażliwości bakterii metodą dyfuzyjno - krążkową1 dzień
  Oznaczenie lekowrażliwości bakterii z wyznaczeniem wartości minimalnego stężenia hamującego MIC (1 pasek)1 dzień
  Badanie skuteczności procesu sterylizacji Sporal A (1 krążek)7 dni
  Badanie czystości środowiska szpitalnego2 dni
 • MYKOLOGIA

  Rodzaj badaniaCzas oczekiwania na wynik
  Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych (krew, PMR, jama ustna, przełyk, pochwa, inne)2 - 7 dni
  Posiew krwi / płynów z jam ciała w kierunku grzybów metodą automatyczną Bactec7 dni
  Identyfikacja grzybów i oznaczanie lekowrażliwości grzybów na chemioterapeutyki1 - 2 dni
 • DIAGNOSTYKA GRUŹLICY I MYKOBAKTERIOZ

  Rodzaj badaniaCzas oczekiwania na wynik
  Posiew metodą konwencjonalną + preparat bezpośredni (plwocina, popłuczyny oskrzelowe, płyn opłucnowy, PMR, bioptat, inne)preparat: 1 dzień
  hodowla: 2 - 8 tygodni
  Posiew metodą automatyczną w systemie MGIT (materiały wyżej wymienione z wyjątkiem krwi i moczu)do 8 tygodni
  Posiew krwi w kierunku Mycobacterium w systemie automatycznym Bactecdo 42 dni
  Identyfikacja Mycobacterium tuberculosis complex - test immunochromatograficzny1 - 2 dni
  Oznaczanie wrażliwości na podstawowe leki przeciwprątkowe metodą automatyczną (streptomycyna, izoniazyd, rifampicyjna, etambutol, pyrazynamid)2 tygodnie

CERTYFIKATY

świadectwomikrob 1
świadectwomikrob 2
świadectwomikrob 3
świadectwo mikrob 2023
certyfikat_2
certyfikat_1
Skip to content