Zarządzający Oddziału:

lek. Tadeusz Bold

Specjalista chorób płuc

Sekretariat

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Joanna Arent

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Wiodącą działalnością Oddziału jest pełna diagnostyka i leczenie nowotworów płuc.

Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii zapewnia pacjentom kompleksową opiekę w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń układu oddechowego (w tym – nowotworów płuc oraz gruźlicy).

Przy Oddziale funkcjonuje Pracownia Bronchoskopii oraz Pracownia Spirometrii, w której możliwe jest wykonanie specjalistycznych świadczeń, obejmujących m.in.:

– badania bronchofiberoskopowe z pobraniem materiału do badań histopatologicznych i cytologicznych,
– przezoskrzelową biopsję śródpiersia pod kontrolą USG (EBUS – TBNA),
– przezprzełykoweą biopsję węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk płucnych (EUS – b – FNA),
– udrażnianie, plastykę oraz tamowanie krwawień z drzewa oskrzelowego przy użyciu sondy argonowej oraz elektrokoagulacji (APC),
– punkcję i/lub drenaż jam opłucnowych,
– badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria, pojemność dyfuzyjna płuc DLCO),
– pełny zakres badań bakteriologicznych (w tym badania genetyczne metodą PCR, diagnostyka gruźlicy),
– badania histopatologiczne i cytologiczne (w tym onkologiczne badania molekularne),
– badania czynnościowe układu oddechowego.

W Oddziale, na podstawie umowy zawartej z NFZ, realizowany jest program lekowy pod nazwą

  •  „Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej”.

Udzielamy świadczeń z zakresu chemioterapii oraz immunoterapii.

Oddział posiada stałych konsultantów:

– dr hab. n.med. Damiana Czyżewskiego, prof. ŚUM, specjalistę chirurgii klatki piersiowej (Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Zabrze),
– prof. dr hab. n.med. Rafała Suwińskiego, specjalistę radioterapii onkologicznej, specjalistę onkologii klinicznej (Narodowy Instytut Onkologii, Gliwice).

Skip to content