Oddział Psychiatryczny Dzienny

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Oddział Psychiatryczny Dzienny funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej. Zajmuje się diagnostyką, terapią i rehabilitacją osób dorosłych, niewymagających leczenia w trybie całodobowym. Pobyt na oddziale dziennym odróżnia od pobytu na oddziale całodobowym przede wszystkim to, że każdego dnia pacjenci wracają do domu. W trybie dziennym leczeni są pacjenci, którzy potrzebują intensywnych działań terapeutycznych, ale nie muszą być hospitalizowani. Pobyt dzienny na oddziale 5 dni w tygodniu (6 godzin dziennie).

Do oddziału kierowani są pacjenci z poradni zdrowia psychicznego, poradni  POZ lub oddziałów psychiatrycznych całodobowych na podstawie skierowania.

Pacjenci, którzy zostali objęci opieką Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego nie wymagają dodatkowego skierowania (należy przedstawić dokument wstępnego planu postępowania oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość).

Dobór metod oddziaływań terapeutycznych uwzględnia aktualny stan psychiczny pacjenta oraz jego możliwości poznawcze. Ich oceny dokonują członkowie zespołu terapeutycznego, w skład którego wchodzą:

  • lekarz – specjalista psychiatra,
  • psycholog,
  • psychoterapeuta,
  • pielęgniarka,
  • instruktor terapii zajęciowej.

Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią i leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty społeczne, emocjonalne i poznawcze.

Oferta Oddziału Psychiatrycznego Dziennego

  • porady lekarskie, farmakoterapia;
  • porady psychologiczne;
  • sesje psychoterapeutyczne indywidualne i grupowe;
  • psychoedukacja;
  • terapia zajęciowa: arteterapia, muzykoterapia, techniki relaksacji, socjoterapia i inne.

Oddział Psychiatryczny Dzienny zlokalizowany jest na poziomie 2 budynku nr 1,
czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt w godzinach 7:00 – 15:00

Kadra Oddziału Psychiatrycznego Dziennego

Zarządzający Oddziałem

dr n.med. Paweł Raś

lekarz specjalista psychiatrii

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Bożena Francus

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

mgr Dagmara Wenecka

psycholog, psychoterapeuta

mgr Sara Plotecka

psycholog

mgr Regina Mazurkiewicz

certyfikowany psychoterapeuta

mgr Monika Iwaniura-Muc

terapeuta zajęciowy

mgr Joanna Dylong

instruktor zajęciowy

mgr Katarzyna Węglarczyk-Marciniak

superwizor

Skip to content