Pracownia TK wykonuje badania wyłącznie pacjentom hospitalizowanym w Oddziałach Szpitala.

Ewa Krzemień

Pielęgniarka

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Pracownia TK

Pracownia TK wykonuje podstawowe i specjalistyczne badania tomografii komputerowej na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. W badaniach tych wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące.

Poza godzinami otwarcia pracowni, dostęp do badań TK (a także MR) jest zapewniony przez wyłonionych podwykonawców.

W Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie dostępny jest 1 aparat do wykonywania badań TK – Fujilifm FCT Speedia HD.

Pracownia TK realizuje świadczenia na podstawie zezwolenia na jej uruchomienie, wydanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Personel Pracowni TK dba o wysoką jakość udzielanych świadczeń, dlatego stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach m.in. z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Skip to content