Projekt: „Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego...

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie od 01.04.2020r. do 31.10.2022r. realizuje projekt: „Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie wraz z modernizacją pomieszczeń laboratorium i jego wyposażenia oraz zapewnienie indywidualnej ochrony osobistej wszystkich pracowników Szpitala” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
Cele projektu: Ograniczenie pandemii COVID-19 i umożliwienie leczenia pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV 2.

Planowane efekty:

  • wzrost bezpieczeństwa i przeżywalności pacjentów zarażonych koronawirusem;
  • wzrost skuteczności, efektywności świadczeń;
  • spadek ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych;
  • poprawa stanu zdrowia populacji regionu.

Wartość projektu: 4 132 748,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 632 395,42 zł

Ogłoszenie z dnia 27 październik 2020r.

Projekt: „Zdrowy pracownik - zdrowy szpital”

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie od 01.10.2020r. do 30.06.2022r. realizuje projekt: „Zdrowy pracownik – zdrowy szpital” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.
Cele projektu: Eliminowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do likwidacji lub ograniczenia zagrożeń dla zdrowia a w konsekwencji umożliwienie kontynuacji pracy i pozostanie jak najdłużej w zatrudnieniu.

Planowane efekty:

  • eliminacja niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy;
  • umożliwienie kontynuacji pracy i pozostanie jak najdłużej w zatrudnieniu;
  • poprawa ergonomii stanowisk pracy;
  • wypracowanie odpowiedniej postawy psychologicznej i społecznej wśród pracowników placówki.

Wartość projektu: 625 959,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 532 065,24 zł

Ogłoszenie z dnia 27 październik 2020r.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wykonanie zadania: „Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Wartość projektu: 278 580,00 zł

Dofinansowanie: 139 290,00 zł

Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2020r.

Przebudowa budynku Poradni hepatologicznej

Pod koniec 2012 roku zakończono inwestycję pod nazwą „Przebudowa budynku Poradni hepatologicznej wraz z budową nowego łącznika w Szpitalu„. Inwestycję sfinansowano w 77% z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Skip to content