Oddział Psychiatryczny

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Sekretariat

Lekarz dyżurny

– od poniedziałku do piątku (15:00-7:25)

– w soboty, niedziele i święta (7:25-7:25)

Możliwość leczenia w Oddziale jest zapewniona pacjentom (w ramach wolnych miejsc) na podstawie kwalifikacji określonych wynikiem lekarskiego badania psychiatrycznego w Izbie Przyjęć.

Aby skorzystać z możliwości leczenia w warunkach Oddziału Psychiatrycznego (całodobowego), wymagane jest skierowanie lekarskie, którego ważność wynosi 14 dni kalendarzowych.

Pacjenci, którzy zostali objęci opieką Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego, nie wymagają dodatkowego skierowania (należy przedstawić dokument wstępnego planu postępowania oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość).

Oddział Psychiatryczny dysponuje 40 łóżkami i jest koedukacyjny.

Oddział Psychiatryczny (całodobowy) realizuje proces diagnostyczno – terapeutyczny w sposób kompleksowy, a czas trwania hospitalizacji dostosowany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta.

W Oddziale Psychiatrycznym proces diagnostyczno – terapeutyczny odbywa się z udziałem:

  • lekarza psychiatry,
  • psychologa (w tym – psychologa klinicznego) oraz psychoterapeuty,
  • instruktora terapii zajęciowej,
  • personelu pielęgniarskiego,
  • pracownika socjalnego.

Oddział Psychiatryczny zlokalizowany jest na poziomie 2 budynku nr 3B i czynny jest przez 7 dni w tygodniu, całodobowo.

Kadra Oddziału Psychiatrycznego

Zarządzający Oddziałem

dr n. med. Marcin Kozak

Specjalista psychiatra

Specjalista seksuolog

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Adriana Wiernicka

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

dr n. med. Magdalena Janicka

Specjalista psychiatra

lek. Marek Gmerczyński

Specjalista psychiatra

mgr Jolanta Piasecka

terapeuta zajęciowy

mgr Agnieszka Stępień

pracownik socjalny

mgr Ewelina Łoboz

superwizor

lek. rez. Amelia Litwa

lek. rez. Karolina Brylowska

lek. rez. Joanna Adamczak

lek. rez. Edyta Peter

lek. rez. Mateusz Grygiel

lek. rez. Patrycja Kawalec

lek. rez. Ewelina Pietraczyk

lek. rez. Anna Gackowska

mgr Małgorzata Perlak

psycholog kliniczny (w trakcie specjalizacji)

mgr Anita Lenartowska-Hałoń

psycholog kliniczny

mgr Wiktoria Smołkowska-Jędo

psycholog

Skip to content