CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHORZOWIE

 • CENNIK POBYTU PACJENTA NA ODDZIALE

  NAZWA ODDZIAŁUCENA ZA OSOBODZIEŃ (PLN)
  Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii660,00
  Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Hepatologii Zakaźnej Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny960,00
  Oddział Psychiatryczny350,00
  Oddział Psychiatryczny Dzienny240,00
 • CENNIK KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH

  NAZWA USŁUGICENA BADANIA (PLN)
  Konsultacja specjalistyczna300,00
  Konsultacja dotycząca procedur poekspozycyjnych:
  wizyta I300,00
  wizyta I (z badaniem materiału dostarczonego od źródła)310,00
  Kolejna wizyta270,00
 • CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

  NAZWA BADANIACENA BADANIA (PLN)
  EKG70,00
  Spirometria (bez opisu)60,00
  Spirometria z opisem70,00
  Spirometria z próbą rozkurczową100,00
  Pojemność dyfuzyjna (DLCO)100,00
  USG100,00
 • CENNIK W RAMACH PRACOWNI BRONCHOSKOPII

  NAZWA BADANIACENA BADANIA (PLN)
  Bronchofiberoskopia500,00
  Bronchofiberoskopia z wycinkiem lub cytologią500,00 zł + 50 zł (za każdy wycinek) + badania (wg cennika)
  Bronchoskopia z posiewem500,00 zł + 50 zł (za każde pobranie materiału) + badania (wg cennika)
  Bronchofiberoskopia z ultrasonografią (EBUS)2000,00 zł + badania (wg cennika)
  Bronchofiberoskopia z ultrasonografią (EBUS) + cytologia3200,00 + badania (wg cennika)
 • INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO SZPITALA

  Szpital Specjalistyczny w Chorzowie realizuje możliwość wniesienia opłat przelewem, na wskazany poniżej numer rachunku bankowego:

  • nazwa i adres odbiorcy: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10
  • nr konta: ING Bank Śląski o/Chorzów 25 1050 1243 1000 0010 0009 7251
  • w tytule prosimy o wpisanie:
   imienia i nazwiska osoby, której wpłata dotyczy oraz przedmiot wniesienia opłaty.
Skip to content