Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej, Nabytych Niedoborów Odporności (Kliniczny)

Oddział Psychiatryczny (Całodobowy)

Oddział Psychiatryczny Dzienny

Poradnie

Pracownie

Skip to content