Kierownik Laboratorium Analitycznego

mgr Marcin Kasperkiewicz

Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Godziny pracy Laboratorium Analitycznego

poniedziałek – piątek 7:00 – 19:00
sobota 8:00 – 15:35

Pacjentów chcących wykonać badania prywatne zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Laboratorium Analityczne

Laboratorium Analityczne

 • Laboratorium Analityczne wykonuje podstawowe i specjalistyczne badania diagnostyczne na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, pacjentów korzystających z przyszpitalnych poradni specjalistycznych, pacjentów w ramach postępowania poekspozycyjnego (zarówno na zlecenia podmiotów zewnętrznych jak i pacjentów indywidualnych) oraz na rzecz osób prywatnych.
 • Laboratorium korzysta ze zintegrowanego systemu informatycznego oraz nowoczesnego, systematycznie modernizowanego i automatyzowanego sprzętu czołowych producentów profesjonalnej aparatury diagnostycznej.
 • Nadrzędnym celem działalności wszystkich pracowni wchodzących w skład laboratorium jest uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań diagnostycznych. Cel ten osiągamy poprzez wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN – EN ISO 9001:2015, ścisłe nadzorowanie przyjętych procedur oraz regularne prowadzenie wewnątrz – i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.
 • Laboratorium Analityczne Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 1621.

Laboratorium oferuje szeroki zakres badań

 • PRACOWNIA HEMATOLOGII I CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

  Morfologia krwi z rozmazem, mikroskopowa ocena rozmazów krwi, oznaczanie wartości bezwzględnej limfocytów T oraz stosunku CD4/CD8, OB, diagnostyka malarii, oznacz. retikulocytów, krioglobulin we krwi.

 • PRACOWNIA KOAGULOLOGII

  Czas protrombinowy PT, czas APTT, fibrynogen.

 • PRACOWNIA CHEMII KLINICZNEJ

  Glukoza w osoczu, w moczu, w PMR, DTTG, mocznik, kreatynina, cholesterol całkowity, cholesterol HDL i LDL, triglicerydy, bilirubina całk., bilirubina bezpośrednia, ALT, AST, ALP, GGT, LDH, amylaza w sur. i w moczu, CK, CK- MB, CRP, kwas moczowy,  sód, potas, chlorki w osoczu i moczu, białko całkowite w sur., moczu, w PMR, albuminy, D-dimer, ferrytyna, żelazo, TIBC, fosforany nieorganiczne, magnez wapń całkowity, RKZ.

 • PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ

  badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu, badanie ogólne PMR oraz płynów z jam ciała, badanie kału na obecność jaj i pasożytów, badanie krwi utajonej w kale, próba ciążowa, oznaczanie p/ciał IgG i IgM Treponema pallidum, wykrywanie p/ciał heterofilnych  przeciwko mononukleozie zakaźnej, COVID-19

 • PRACOWNIA AUTOIMMUNOLOGII

  Oznaczanie autoprzeciwciał: ANA, AMA, ASMA, LKM met. immunofluorescencji pośredniej.

 • PRACOWNIA IMMUNOCHEMII I WIRUSOLOGII

  Hormony tarczycy: TSH, FT4, markery nowotworowe: AFP, diagnostyka infekcji: HBsAg jakościowo i ilościowo, a-HBs, HBeAg, a-HBe, a-HBcTotal, HAV IgM, a-HCV, HIV Ag/Ab Combo testem IV generacji, wykrywanie wirusa grypy typu A i B, markery stanu zapalnego: Prokalcytonina

 • PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

  Oznaczanie wiremii HIV ilościowo metodą RT-PCR dla pacjentów SSWCH

 • PRACOWNIA ELEKTROFOREZY

  Rozdział elektroforetyczny białek w surowicy krwi.

Celem naszego Laboratorium jest uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań, zapewnione poprzez ścisłe nadzorowanie wszystkich procedur diagnostycznych oraz systematyczne prowadzenie wewnątrz- i zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości badań.
W celu uzyskania niezależnej oceny wiarygodności wyników badań Laboratorium uczestniczy w następujących międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, w ramach krajowej i międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości:

 1. Powszechny Program Krajowy organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (COBJwDL)
 2. Międzynarodowy Powszechny Program Zewnętrznej Oceny Jakości w MedycynieLaboratoryjnej organizowany przez Kolegium Medycyny   Laboratoryjnej w Polsce we współpracy z LABQUALITY: chemia kliniczna, chemia ogólna, RKZ, wirusologia, mikrobiologia kliniczna,   hematologia kliniczna, koagulologia, elektroforeza białek w surowicy
 3. IfQ – Lubeck „Autoantibodies against cell nuclei”
 4. QCMD – Human Immunodeficiency Virus RNA EQA Programme
 5. Międzynarodowa Kontrola Jakości Badań Hematologicznych Caresphere XQC

Laboratorium wykonuje badania laboratoryjne na potrzeby programów klinicznych prowadzonych w szpitalu.

W laboratorium pracują osoby, których wykształcenie i doświadczenie zawodowe zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.

Personel Laboratorium uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w celu uzupełniania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji.

Laboratorium Analityczne Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie jest wpisane do ewidencji
Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie,
pod numerem ewidencyjnym: 1621.

Szpital wraz z Laboratorium posiada akredytację ISO 9001:2015

Certyfikaty

Ekspozycja pozazawodowa - źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS

Ekspozycja zawodowa - źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS

Skip to content