Pielęgniarka Koordynująca

mgr Joanna Müller

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Godziny pracy Pracowni Bronchoskopii

poniedziałek – piątek 7:00-14:35

Pracownia Bronchoskopii

Pracownia Bronchoskopii realizuje świadczenia na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Z uwagi na fakt, że wykonywane świadczenia mają charakter inwazyjny, pacjenci poddawani są sedacji.

Wykonywane procedury obejmują m.in.:

– badania bronchofiberoskopowe z pobraniem materiału do badań histopatologicznych i cytologicznych,

– przezoskrzelową biopsję śródpiersia pod kontrolą USG (EBUS – TBNA),

– przezprzełykoweą biopsję węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk płucnych (EUS – b – FNA),

– udrażnianie, plastykę oraz tamowanie krwawień z drzewa oskrzelowego przy użyciu sondy argonowej oraz elektrokoagulacji (APC),

– pełny zakres badań bakteriologicznych (w tym badania genetyczne metodą PCR, diagnostyka gruźlicy),

-badania histopatologiczne i cytologiczne (w tym onkologiczne badania molekularne),

– badania czynnościowe układu oddechowego.

O sposobie przygotowania pacjenta do badania informuje personel oddziału lub lekarz kierujący.

Przed badaniem bronchoskopii pacjent powinien:

  • na 12h przed badaniem pozostać na czczo,
  • zapoznać się z przestawioną dokumentacją (świadomą zgodą na wykonanie badania oraz informacją o jego przebiegu).
Skip to content