• FIRMY / FUNDACJE / STOWARZYSZENIA

  Darowizny
  (pieniężne i rzeczowe od firm, fundacji, stowarzyszeń)
  Kontakt:
  Dział Organizacyjno – Administracyjny
  tel.: (32) 34 63 688 lub kom. 532 997 112 / 501 777 430
  mail: rzecznik@sswch.pl

 • os. INDYWIDUALNE

  Darowizny
  (od darczyńców indywidualnych)
  Szpital Specjalistyczny w Chorzowie ul. Zjednoczenia 10; 41- 500 Chorzów
  Konto: ING Bank Śląski o/Chorzów
  25 1050 1243 1000 0010 0009 7251
  Tytułem:
  „Darowizna na cele statutowe Szpitala”

Skip to content