Zespół Leczenia Środowiskowego

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godzinach 8:00 – 18:00

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Zespół Leczenia Środowiskowego realizuje wizyty domowe dla pacjentów powyżej 18 roku życia. Siedziba Zespołu Leczenia Środowiskowego mieści się na poziomie 2 budynku nr 3A Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Świadczenia Zespołu Leczenia Środowiskowego  kierowane są do osób, dla których istnieje obiektywna i duża przeszkoda w samodzielnym dotarciu do Centrum Zdrowia Psychicznego i skorzystaniu z usług stacjonarnie, a także dla tych pacjentów, którzy wymagają wsparcia i poczucia bezpieczeństwa w znanym sobie otoczeniu. Taka forma pomocy umożliwia pacjentowi
(i jego najbliższemu otoczeniu) podjęcie leczenia w miejscu zamieszkania, bez izolacji oraz bez konieczności rezygnowania z pracy lub nauki.

W ramach wizyty domowej Zespołu Leczenia Środowiskowego oferowane są świadczenia realizowane przez:

 • lekarza psychiatrę,
 • psychologa lub psychoterapeutę,
 • terapeutę środowiskowego,
 • personel pielęgniarski,
 • pracownika socjalnego
 • asystenta zdrowienia.

Aby skorzystać z oferty Zespołu Leczenia Środowiskowego należy zgłosić się osobiście (lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej), telefonicznie (nr tel. +48 883 441 466) lub mailowo (zls@sswch.pl).

Zespół Leczenia Środowiskowego na podstawie odrębnej procedury zapoznaje się z treścią zgłoszenia oraz dokonuje kwalifikacji pacjenta do takiej formy opieki.

Pacjenci, którzy zostali objęci opieką Punktu Zgłoszeniowo-Kordynacyjnego nie wymagają dodatkowej kwalifikacji (należy przedstawić wstępny plan postępowania otrzymany w Punkcie oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość).

Siedziba Zespołu Leczenia Środowiskowego mieści się na poziomie 2 budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Oferta ZLŚ:

 • porada lekarska lub pielęgniarska,
 • porady psychologiczne,
 • porada pracownika socjalnego,
 • sesje psychoterapeutyczne indywidualne,
 • sesje wsparcia społecznego,
 • trening umiejętności społecznych,
 • rozmowa wspierająca z asystentem zdrowienia.

Zespół Leczenia Środowiskowego realizuje świadczenia w dni robocze, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i Świąt) w godzinach 08:00 – 18:00.

Kadra Zespołu Lecznictwa Środowiskowego

dr n. med. Magdalena Janicka

Kierownik Zespołu Lecznictwa Środowiskowego

Lucyna Adamczyk

pielęgniarka

Elżbieta Mnich

pielęgniarka

mgr Martyna Grzela

psycholog

mgr Aleksandra Bębenek

psycholog

mgr Anna Brejna

terapeuta środowiskowy

mgr Joanna Domagała

terapeuta środowiskowy

mgr Barbara Mieleszczuk

terapeuta środowiskowy

mgr Agnieszka Stępień

pracownik socjalny

Monika Gajos

asystent zdrowienia

mgr Magdalena Szyszko

superwizor aplikant PTP

Skip to content