Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godzinach 8:00 – 18:00

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny to miejsce, gdzie może zgłosić się każda osoba doświadczająca kryzysu psychicznego. Umożliwia szybki kontakt z profesjonalistą, bez oczekiwania w kolejce i konieczności posiadania skierowania.

Pomoc udzielana w Punkcie Zgłoszeniowo–Koordynacyjnym jest bezpłatna.

 W Punkcie przyjmują wykwalifikowani specjaliści (psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, pielęgniarki), którzy:

 • przyjmą Twoje zgłoszenie osobiście, telefonicznie lub mailowo;
 • przeprowadzą wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych i zaproponują indywidualnie dobrany plan dalszego postępowania;
 • ocenią jak szybko trzeba udzielić pomocy;
 • uzgodnią termin udzielenia świadczenia i wskażą właściwe miejsce, gdzie można otrzymać dalszą pomoc;
 • udzielą wsparcia psychologicznego lub interwencji kryzysowej;
 • w przypadkach nagłych pokierują do lekarza psychiatry obecnego przez całą dobę;
 • w przypadkach pilnych ustalą termin wizyty u lekarza psychiatry w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest zlokalizowany w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie w budynku nr 1, na poziomie -1.
Czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 18:00.

Oferta Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego

 • informacja o zakresie działalności CZP i warunków uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • informacja o miejscu, gdzie możliwe jest uzyskanie niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej (w przypadkach tego wymagających),
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK
  z problemami w obszarze zdrowia psychicznego, udzielenie wsparcia (w możliwym
  i adekwatnym zakresie w odniesieniu do ustalonych potrzeb), uzgodnienie wstępnego planu dalszego postępowania,
 • uzgodnienie terminu i miejsca uzyskania świadczeń w ramach CZP, zgodnie ze wstępnym planem postępowania,
 • świadczenia zdrowotne (porady, wizyty, sesje wsparcia psychospołecznego).

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny przy Poradni Zdrowia Psychicznego zlokalizowany jest na poziomie -1 budynku nr 1 i czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i Świąt) w godzinach 08:00 – 18:00

Kadra Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego

Koordynator Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego

mgr Maria Zięciak

psycholog, psychoterapeuta

mgr Aleksandra Bębenek

psycholog

mgr Kateryna Bondarenko

psycholog

mgr Alicja Giecewicz

psycholog

mgr Martyna Grzela

psycholog

mgr Ada Obrączka

psycholog, psychoterapeuta

mgr Sara Plotecka

psycholog

Skip to content